υποδιάκονος

ο / ὑποδιάκονος, ΝΜΑ [διάκονος]
νεοελλ.-μσν.
εκκλ. εκκλησιαστικό αξίωμα αμέσως κατώτερο τού διακόνου, βοηθός διακόνου
αρχ.
βοηθός υπηρέτη.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • υποδιάκονος — ο иподьякон …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • ὑποδιάκονος — ὑποδιά̱κονος , ὑποδιάκονος underservant masc nom sg ὑποδιά̱κονος , ὑποδιάκων masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • иподьякон — младший священнический чин , также подьякон, др. русск., цслав. иподиɪаконъ (Проск. Арсен. Сух. 330 и др.). Из греч. ὑποδιάκονος (Дюканж); см. Фасмер, Гр. сл. эт. 53; ИОРЯС 12, 2, 230 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • подъячий — производное от цслав., др. русск. подьякъ, иподьякъ помощник дьякона (см. Срезн. II, 1075), ст. слав. ѵподиѩкъ (Супр.). Из греч. ὑποδιάκονος (Дюканж); см. Фасмер, Гр. сл. эт. 12, 2, 230; Преобр. I, 207. Приставка под здесь народно… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Иподьякон — Иподиакон (греч. Υποδιάκονος; в просторечии (устар.) поддьякон от греч. ὑπο «под», «внизу» + греч. διάκονος служитель) церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом при архиерее во время его священнодействий, нося перед ним в… …   Википедия

  • Иподиакон — Архиепископ Тихон (Емельянов) с иподиаконами во время крестного хода в Новосибирске …   Википедия

  • иподиакон — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  греч. ὑποδιάκονος иподиакон, церковнослужитель, занимающей… …   Словарь церковнославянского языка

  • υπηρέτης — ο / ὑπηρέτης, ΝΜΑ, θηλ. υπηρέτρια Ν, και δωρ. τ. ὑπηρέτας, θηλ. ὑπηρέτις, ιδος, Α νεοελλ. 1. αυτός που προσφέρει χειρωνακτική εργασία σε σπίτι ή σε κατάστημα 2. στρατ. (παλ. όρος) στρατιώτης που χειριζόταν πυροβόλο, όλμο ή πολυβόλο 3. φρ.… …   Dictionary of Greek

  • υποδιάκων — ονος, ὁ, Α υποδιάκονος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + διάκων, μτγν. τ. τής λ. διάκονος] …   Dictionary of Greek

  • υποδιακονικός — ή, όν, ΜΑ [ὑποδιάκονος] μσν. το ουδ. ως ουσ. τὸ ὑποδιακονικόν οίκημα κοντά στον ναό, όπου κατοικούν οι υποδιάκονοι αρχ. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον υποδιάκονο …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.